Het is mogelijk CD's rechtstreeks te bestellen
De bestelde gesigneerde CD's worden u toegezonden wanneer het bedrag ontvangen is. Maak het juiste bedrag over op rekeningnummer NL70 ASNB 0707 0369 76 t.n.v. A. Piek, Vlaardingen.
Voor internationale betalingen: BIC: ASNBNL21, IBAN: NL70 ASNB 0707 0369 76
Na de ontvangst van het bedrag zullen de CD's, indien leverbaar, u zo spoedig toegestuurd worden. Het adres dat u invult dient het adres te zijn van de rekeninghouder. Indien de CD's naar een ander adres gestuurd moeten worden, kunt u dat kenbaar maken in het vakje "opmerkingen".
Ballads
€ 15,-- + € 2.50 verzendkosten
Vroeger is terug
€ 12,50 + € 2.50 verzendkosten
de Drummer en de Zanger
€ 12,50 + € 2.50 verzendkosten

Indien de adresgegevens van de rekeninghouder afwijken van die naar wie de bestelling moet verzonden worden graag het verzendadres vermelden in het vakje 'opmerkingen'.

uw e-mail adres:
u ontvangt een mail-bericht met de
details van uw bestelling
uw naam [naam rekeninghouder]:
adres [adres rekeninghouder]:
postcode [postcode rekeninghouder]:
woonplaats [woonplaats rekeninghouder]:
land (wanneer bestelling van buiten Nederland komt):

Opmerkingen:
(eventueel het adres waar de
bestelling naar moet worden verzonden)